Jak w kodzie dodać kontrolki w .NET 3.5 (WPF) ?

Jak w kodzie dodać kontrolki w .NET 3.5 (WPF) ?

W pracy dyplomowej mam funkcjonalność do zaimplementowania – mapa stolików w restauracji. Na mapie stolików wykonanej w AutoCAD nakładam przyciski, więc wczytuje z pliku XML położenia moich stolików na mapie bitowej (wysokość i szerokość w pikselach), po czym właśnie w tym miejscu dodaję nową kontrolkę – button, posiadającą handler dla Click.

foreach (Seat seat in seats)

{

System.Windows.Controls.Button button = new Button();

button.Content = seat.Sala + “-“ + seat.Stolik;

//ustawienie pozycji przycisku

button.Width = 40;

button.Height = 40;

Thickness thick = new Thickness();

thick.Left = seat.Width + 160;

thick.Top = seat.Height + 20;

thick.Right = 0;

thick.Bottom = 0;

button.Margin = thick;

// ulozenie

button.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;

button.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;

// przypisanie akcji przyciskowi

button.Click += new RoutedEventHandler(newButt_Click);

// koloryzacja

button.IsEnabled = false;

button.Background = buttonBrushes[2];

// dodanie do layoutu

{… implementacja …}

if (seat.Sala == Image.selected + 1) LayoutRoot.Children.Add(button);

}

}

private void newButt_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{

Button button = (Button)sender;

if (button.Background.Equals(buttonBrushes[3]))

{

// odzaznaczenie rezerwacji w przypadku edycji

}

{…kod implementacji…}

}

Polecam lekturę:

http://arcanecode.wordpress.com/2007/09/07/adding-wpf-controls-progrrammatically/

Advertisements